حدیث قدسی

 

 

حدیث قدسی آنکس که مرا طلب کند می‌یابد آنکس که مرا یافت می‌شناسد آنکس که مرا شناخت دوستم می‌دارد آنکس که دوستم داشت به من عشق می‌ورزد آنکس که به من عشق ورزید من نیز به او عشق می‌ورزم آنکس که به او عشق ورزیدم می‌کشم او را آنکس که او را بکشم خونبهایش بر من واجب است و آنکس که خونبهایش بر من واجب است پس من خود خونبهایش هستم.

(لطفا نظر دهید)

/ 1 نظر / 8 بازدید