شکوه دنیوی

شکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود....


/ 1 نظر / 21 بازدید
F.T

"در دنیا باشید، ولی با دنیا نباشید؛ در دنیا زندگی کنید، ولی از دنیا بگذرید..." [گل][گل][گل]