ساختن

چه خود ساخته هایی که مرا سوخت ، و چه سوختن هایی که مرا ساخت

ای خدای من ، مرا فهمی عطا کن ، که از سوختنم

ساخته ای آباد از من بجا ماند . . .

/ 2 نظر / 23 بازدید
فاطمه بخی

باباه خیلی قشنگ بود الی جون راستی زیارت قبول

F.T

سلام. زیبا بود.. [گل][گل] خدایا، حکمت قدمهایی که برایمان برمیداری بر ما آشکار کن، تا درهایی که به سویمان میگشایی ندانسته نبندیم، و درهایی که به رویمان میبندی به اصرار نگشاییم... [گل][گل]