خداوندا اگر تو را از بیم دوزخ میپرستم در دوزخم بسوز

و اگر به امید بهشت میپرستم بر من حرام گردان

و اگر برای تو تو را میپرستم جمال باقی دریغ مدار 

/ 0 نظر / 7 بازدید