# راز

راز

راز راه رفتن است راز رودخانه پل راز اسمان ستاره است راز خاک گل راز اشک ها چکیدن است راز جوی اب راز بال ها پریدن است راز صبح افتاب رازهای واقعی رازهای برملاست مثل روز,روشن است راز این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید